• Θέλετε Προσωπική Εντατική Εκπαίδευση Προσαρμοσμένη στις Ανάγκες σας με 5 Συμμετέχοντες Και Όλο το Πρόγραμμα Σπουδών σε 5 Ημέρες; Καλέστε στο 6938116225

    Τιμητικό δίπλωμα καθηγητή

    Για την απόκτηση του τιμητικού διπλώματος καθηγητή απαιτείται η απόκτηση του διπλώματος Master of Chiropractic και η πρακτική άσκηση της μεθόδου Ackermann για τουλάχιστον 3 χρόνια.

    Οι ικανότητες σας στην εφαρμογή της μεθόδου εξετάζονται σε γραπτό, προφορικό και πρακτικό επίπεδο και αξιολογούνται αναλόγως.

    Με την απόκτηση του Τιμητικού διπλώματος Καθηγητή σας δίνεται η ευκαιρία προσωπικής ανάπτυξης και απόκτησης νέων ευκαιριών και δυνατοτήτων μέσα από τη μέθοδο Ackermann.

    Όλοι οι εκπαιδευτές μας είναι κάτοχοι του Τιμητικού Διπλώματος.

    Με την επιτυχή ολοκλήρωση γραπτών, προφορικών και πρακτικών εξετάσεων, θα λάβετε το Τιμητικό Δίπλωμα Καθηγητή του Ackermann College.

    Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου