Τα σεμινάρια του Ackermann College διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες διεξαγωγής και κατοχυρώστε τη θέση σας.

Σεμινάρια
Χειροπρακτικής

Σεμινάριo Σπλαχνικής Κινητοποίησης

Σεμινάριo Θεραπευτικής Άσκησης Αποκατάστασης