Λαυρέντης Βαλασσάς PT MSc, DO
Φυσικοθεραπευτής PT MSc, Οστεοπαθητικός DO
Καθηγητής Κολλεγίου Ackermann, Master of Chiropractic
Diploma of Acupuncture (AP&MB of WFCMS)